பொத்துவிலில் புதிதாக உதயமாகியுள்ள தொண்டர்கள் அமைப்பு

Admin
By AdminJuly 29, 2015 20:41Updated
இங்கு பதிவு செய்யப்படும் கருத்துக்களுக்கு பதிவு செய்பவர்களே பொறுப்பு. நாகரீகமான கருத்துக்களே ஒரு சமூக அபிவிருத்திக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும்.
Write a comment

2 Comments

 1. இம்தியாஸ் சலீம்
  இம்தியாஸ் சலீம் August 6, 16:07

  பொத்துவில் என்ற பெயருடன் உருவாகப் படக்கூடிய எந்த ஒரு அமைப்பும் ஊரின் நளன் சார் விடயங்களை முன் நிறுத்தி ஊருக்கான உரிமைகளையும், பிரதிநிதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர வெளி ஊர் அரசியல் வாதிகளுக்கு வாக்கு சேர்த்து கொடுக்க கூடிய ஒழுங்கமைக்கப் பட்ட ஒட்டுக் குழுவாக ஒரு போதும் மாறி விடக்கூடாது என்று இங்கு சுட்டிக் காட்ட விரும்புகின்றோம்…

  Reply to this comment
 2. இம்தியாஸ் சலீம்
  இம்தியாஸ் சலீம் August 6, 16:07

  பொத்துவில் என்ற பெயருடன் உருவாகப் படக்கூடிய எந்த ஒரு அமைப்பும் ஊரின் நளன் சார் விடயங்களை முன் நிறுத்தி ஊருக்கான உரிமைகளையும், பிரதிநிதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர வெளி ஊர் அரசியல் வாதிகளுக்கு வாக்கு சேர்த்து கொடுக்க கூடிய ஒழுங்கமைக்கப் பட்ட ஒட்டுக் குழுவாக ஒரு போதும் மாறி விடக்கூடாது என்று இங்கு சுட்டிக் காட்ட விரும்புகின்றோம்…

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

five × 1 =