பொத்துவில் அறுகம்பே தொடர்பாக 1975 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட வீடியோ (அறிய காட்சிகள்)

Admin
By AdminApril 18, 2014 12:50Updated

பொத்துவில் அறுகம்பே தொடர்பாக 1975 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட வீடியோ (அறிய காட்சிகள்)

Join bruce mick bryan and sue on a trip they made back in 1975 to Arugam Bay.

Comments
Admin
By AdminApril 18, 2014 12:50Updated
இங்கு பதிவு செய்யப்படும் கருத்துக்களுக்கு பதிவு செய்பவர்களே பொறுப்பு. நாகரீகமான கருத்துக்களே ஒரு சமூக அபிவிருத்திக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும்.
Write a comment

3 Comments

 1. Ija Islami
  Ija Islami March 29, 04:36

  fake news

  Reply to this comment
 2. Ija Islami
  Ija Islami March 29, 04:36

  fake news

  Reply to this comment
 3. Ija Islami
  Ija Islami March 29, 04:36

  fake news

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

five × two =