தங்க மகன் ALM.அஸ்ரப். ஒரு சிறப்பு பார்வை

Admin
By AdminFebruary 5, 2014 10:16Updated

தங்க மகன் ALM.அஸ்ரப். ஒரு சிறப்பு பார்வை

Comments
Admin
By AdminFebruary 5, 2014 10:16Updated
இங்கு பதிவு செய்யப்படும் கருத்துக்களுக்கு பதிவு செய்பவர்களே பொறுப்பு. நாகரீகமான கருத்துக்களே ஒரு சமூக அபிவிருத்திக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும்.
  1. David
    David July 11, 13:34

    I really appreciate Ashraf, As a person who born in Potuvil i congratulate you from the bottom of my heart.

    Your brought proud to our Village. Keep it up and wish you for your future successes !!

    Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

6 + 16 =